Taalpunt Nederlands

Hier vind je alles om Nederlands te oefenen!

In het Taalpunt Nederlands vind je allerlei materialen om Nederlands te oefenen, zowel voor anderstaligen als Nederlandstaligen die moeite hebben met lezen of schrijven, van kleuters tot volwassenen. Je vindt er onder andere taalcursussen Nederlands voor elk niveau, meertalige prentenboeken, beeldwoordenboeken, luisterboeken, makkelijke leesboeken, taalspelletjes, eenvoudige kranten, enz. Het materiaal is voor iedereen beschikbaar tijdens de openingsuren en gratis uit te lenen!

Het Taalpunt staat ook ter beschikking van alle organisaties, projecten en scholen die werken rond het Nederlands leren. Iedereen is welkom in het Taalpunt: OKAN leerkrachten en leerlingen, docenten en cursisten uit het volwassenenonderwijs, ...  Het Taalpunt zet graag samenwerkingen op met verschillende partners om zo bruggen te bouwen binnen onze samenleving.

Er zullen ook allerlei projecten en activiteiten doorgaan in het Taalpunt, zoals samenleesgroepen, voorleesmomenten voor kinderen, poëzieprojecten, muziek- en filmvoorstellingen, moedergroepen, aangepaste rondleidingen, …

Meer info bij Elien via elien.rubens@diest.be of 013/32 69 30.